Lielstraupes pils un baznīca

Dagnija Jankovska / All galleries / Lielstraupes pils un baznīca / Lielstraupes baznīcas zvanu tornis


Sizes: small (240x180), large (640x480), printing (1280x853)
Average rating: 5.00 Viewed 419 times, 23 registred users
Link to photo: (more)

Comments (total: 2)

2010-04-25 21:01
Dagnija Jankovska
Lielstraupes baznīca celta kā pils ansambļa sastāvdaļa un ir vienīgā Latvijā, kurai ir no baznīcas atsevišķi stāvošs koka tornis (1744,1848). 18.g.s. viņam bija kupolveidīgs barokāls jumtiņš.


2010-04-25 11:39
Skaidrīte Griezne
vai zvana tornis darbojās?.


slide showGallery (18 from 26)

Photo rating: 5.00

If photo contradicts with poga.lv rules, please report it to us.

Photo is attracted to galleries