Skrīveru dendroloģiskais parks (kopā: 15)

Dagnija Jankovska / Visas galerijas / Skrīveru dendroloģiskais parksGalerija

Skrīveru dendroloģiskais parks
Skrīveru dendroloģiskais parks.To XIX g.s.beigās sācis ierīkot Skrīveru muižas pēdējais īpašnieks Makss fon Siverss.Šobrīd dendrārijs aizņem 392 ha,tajā sastopamas 384 augu sugas,no tām 30 ir ievērojami retumi Eiropas mērogā.

Meklēšana