Andreja Pumpura piemineklis Vecpiebalgā (kopā: 4)

Dagnija Jankovska / Visas galerijas / Andreja Pumpura piemineklis VecpiebalgāGalerija

Andreja Pumpura piemineklis Vecpiebalgā
Andrejs Pumpurs 1867.-1872.g. strādājis par mērnieku Vecpiebalgas muižā un Cirstos,še sācis literāro darbību,saistījies ar jaunlatviešu kustības darbiniekiem. A.Pumpura krūšutēls uzstādīts pie skolas(tēln.J.Zariņš). (Latvijas paga

Meklēšana